Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hữu Hiệp 18/08/2022
3 Trần Hữu Hiệp 18/08/2022
4 NGUYỄN NGỌC HIẾU 18/08/2022 02/09/2022
5 TRẦN VĂN TƯ 18/08/2022 02/09/2022
6 PHẠM THẾ TIẾN 18/08/2022 02/09/2022
7 Trần Thị Thu Trâm 17/08/2022
8 Trần Thị Thu Trâm 17/08/2022
9 Hồ Hoàng Khang 17/08/2022
10 Trương thanh hải 17/08/2022