Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THÀNH TRUNG 26/10/2021
3 Trần Minh Trung 26/10/2021
4 Phạm Minh Hoàng 26/10/2021
5 NGUYỄN THỊ KIM NGA 26/10/2021
6 Phan Ngọc Luân 26/10/2021
7 VÕ THỊ HIỆP 26/10/2021
8 Nguyễn thị như khanh 26/10/2021
9 NGUYỄN VĂN HIỀN 26/10/2021
10 Nguyễn Thị Kim Sâm 26/10/2021