Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRANG 17/08/2022
3 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 17/08/2022
4 NGUYỄN VĂN HOÀNG 17/08/2022
5 Nguyễn Thị Ngọc Minh 17/08/2022
6 Trần Thị Thái Thanh 17/08/2022
7 ĐẶNG THỊ KIM CHI 17/08/2022 29/08/2022
8 Vũ Thị Mơ 17/08/2022
9 TRẦN THỊ HIỂN 17/08/2022 01/09/2022
10 NGÔ THỊ PHƯƠNG UYÊN 17/08/2022