Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Kỳ Nam 18/01/2022
3 HUỲNH THỊ THANH VÂN 18/01/2022
4 Lâm Kim Thu 18/01/2022
5 Lâm Kim Thu 18/01/2022
6 Nguyễn Thanh Phong - Ngô Thị Tuyết Hằng 18/01/2022 09/02/2022
7 NGUYỄN MẠNH TUẤN 18/01/2022
8 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ 18/01/2022 08/02/2022
9 PHẠM THỊ KIM LOAN 18/01/2022
10 CAO THANH HẬN 18/01/2022 19/01/2022