Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hương Giang 05/10/2022
3 TRƯƠNG HUỲNH MINH CÔNG 05/10/2022
4 phan ngọc hồng trang 05/10/2022
5 Nguyễn Phương Tùng 05/10/2022
6 Nguyễn Thị Xuân Minh 05/10/2022
7 THÁI THỤY THU TUYẾT 05/10/2022
8 Nguyễn Thị Hương Giang 05/10/2022
9 Ninh Thành Lũy 05/10/2022
10 Nguyễn Thị Xuân Minh 05/10/2022