Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC LEGENDS 03/12/2021
3 Nguyễn Duy Hùng 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Khánh Huyền 03/12/2021
6 THÁI THỊ KIM ANH 03/12/2021
7 Nguyễn Vũ Huân 03/12/2021
8 VÕ LÊ NGỌC DIỄM 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/12/2021
10 phạm thị minh thùy 03/12/2021