Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO TIẾN NGUYỄN 04/12/2021
3 Thái Thị Hà 04/12/2021
4 Đinh Thị Trúc My 04/12/2021
5 Trần Thị Tuyết Linh 04/12/2021
6 LÝ THỊ NGỌC HƯỞNG 04/12/2021
7 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG QUYÊN 04/12/2021
8 Công ty Cổ phần Soforyou 04/12/2021
9 Nguyễn Thị Thu Tiên 04/12/2021
10 Lê Thị Thúy Vân 04/12/2021