Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trịnh Thị Hồng Thắm 28/01/2021 26/11/2020
2 PHAN PHƯƠNG THẢO 28/01/2021
3 Phạm Thị SInh 28/01/2021 26/11/2020
4 TRẦN VĂN THI 28/01/2021
5 Lưu Quang Vinh 28/01/2021
6 HUỲNH HÒA 28/01/2021
7 Nguyễn Thị Hồng Phấn 28/01/2021
8 PHẠM TRUNG NGỌC 28/01/2021
9 Lương Thị Chiến 28/01/2021
10 PHẠM HOÀNG SƠN 28/01/2021