Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Loan 06/12/2021
3 Tang Que Phuong 06/12/2021
4 Châu Thị Huệ 06/12/2021
5 Tiến Thị Tuyết Mai 06/12/2021
6 NGUYỄN NGỌC MAI THI 06/12/2021
7 Lê Hà Mỹ Hồng 06/12/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Hằng 06/12/2021
9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 06/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THỦY 06/12/2021