Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hội 17/01/2022
3 Ngô VĂN DƯỢC 17/01/2022
4 Đoàn Văn huy 17/01/2022
5 NGUYỄN VĨNH AN 17/01/2022
6 Châu Duy Đăng 17/01/2022
7 NGUYỄN VĨNH AN 17/01/2022
8 ĐOÀN THỊ NHÀN 17/01/2022
9 Đặng Xuân Thêm 17/01/2022
10 Trần Văn Sang 17/01/2022