Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Tố Uyên 18/01/2022 27/01/2022
3 Bùi Văn Biên 18/01/2022
4 NGUYEN THI NGOC TRAM 18/01/2022 27/01/2022
5 Huỳnh Phát Tính 18/01/2022
6 Cty TNHH Y Tế Trần và Trung 18/01/2022 28/01/2022
7 GIÀNG THỊ THU TRANG 18/01/2022
8 Đồng Viết Hoàng Phương 18/01/2022
9 Cty CP Sách và thiết bị TP HCM 18/01/2022 28/01/2022
10 Công ty TNHH SX TM DV Quảng cáo Bút Chì Vàng - Phan van An 18/01/2022 25/01/2022