Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Hiền 05/10/2022
3 Lê Hoài An 05/10/2022
4 NGUYỄN THANH PHÚ 05/10/2022
5 TRANG HỒ 05/10/2022
6 LÂM MINH TUẤN-FEDEX 05/10/2022
7 NGUYỄN THỊ KIM HOA 05/10/2022
8 NGÔ HOÀNG KHÁNH 05/10/2022
9 NGUYỄN THANH VŨ 05/10/2022
10 TRẦN NGUYỄN THÁI BÌNH 05/10/2022