Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH 14/05/2021
2 NGUYỄN HOÀNG PHƯỢNG 14/05/2021 21/05/2021
3 Phạm Thảo Trinh 14/05/2021
4 Hà Thị Mai 14/05/2021
5 LÂ PHƯỚC THIỆN 14/05/2021 18/05/2021
6 Trần Thị Yến Nhi 14/05/2021
7 Nguyễn Bảo Thịnh 14/05/2021
8 Nguyen Thi Thi 14/05/2021
9 Phan Thị Hương Loan 14/05/2021 17/05/2021
10 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14/05/2021