Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ ANH HOÀNG 17/04/2021
2 CHÂU KIM NGÂN 17/04/2021
3 VÕ THỊ NGỌC NỮ 17/04/2021
4 DƯƠNG QUỲNH NHI 17/04/2021
5 DƯƠNG QUỲNH NHI 17/04/2021
6 VĂN THỊ THÚY HẰNG 17/04/2021
7 LÝ NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 17/04/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 17/04/2021
9 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kella 17/04/2021 23/04/2021
10 NGUYỄN TẤN TÀI 17/04/2021 27/04/2021