Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đan Thị Quyên 06/03/2021
2 Phan van An 06/03/2021
3 Nguyễn thị Nga 06/03/2021
4 NGUYỄN HOÀNG VŨ 06/03/2021
5 NGUYỄN CÔNG DANH 06/03/2021
6 Nguyễn Văn Liêm 06/03/2021 11/03/2021
7 VŨ KHẮC MINH 06/03/2021 11/03/2021
8 Nguyễn Thị Hương 06/03/2021 29/03/2021
9 NGUYỄN TUẤN ANH 06/03/2021 11/03/2021
10 LƯƠNG VĂN LÂM 06/03/2021 08/03/2021