Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 17/01/2022
3 Phạm Văn Hiền 17/01/2022
4 PHAN THỊ TRÀ MY 17/01/2022
5 Phan van An 17/01/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 17/01/2022
7 TRẦN THỊ KIM TIỀN 17/01/2022
8 Ngô Minh Chí 17/01/2022
9 Trần Nhựt Trường 17/01/2022
10 Phạm Thị Thùy Phương 17/01/2022 20/01/2022