Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Tiền 17/05/2021
2 PHAN TRẦN VÂN THẢO 17/05/2021
3 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 17/05/2021
4 Bùi Minh Trí 17/05/2021
5 TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH 17/05/2021 02/06/2021
6 LÂM XUÂN CƯỜNG 17/05/2021 19/05/2021
7 CÔNG TY TNHH SX TM DV TRƯỜNG NGUYÊN 17/05/2021
8 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ - KẾ TOÁN Á CHÂU 17/05/2021
9 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 17/05/2021
10 Bùi Minh Trí 17/05/2021