Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯ LỆ PHAN 30/11/2021
3 ĐẶNG THỊ THU THÚY 30/11/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/11/2021
6 NGUYỄN THỊ HIỆP 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Thịnh 30/11/2021
8 Trịnh văn nam 30/11/2021
9 Lương Quốc Anh 30/11/2021
10 Bùi Vân Khánh 30/11/2021