Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Thủy Sản Thái Bình 20/05/2022
3 MAI THÁI BẢO 20/05/2022
4 Đỗ Trường Nguyên Thảo 20/05/2022
5 ĐẶNG HẢI BẮC 20/05/2022 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ PHƯƠNG NAM (NGUYỄN LÊ THU PHƯƠNG) 20/05/2022
7 ĐOÀN VĂN ĐÔNG 20/05/2022
8 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
9 HUỲNH LAN TUYỀN 20/05/2022 03/06/2022
10 BÙI THỊ THỦY 20/05/2022