Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
3 Nguyễn Gia Việt Huy 26/10/2021
4 Lê Thị Huyền Anh 26/10/2021
5 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 26/10/2021
6 Trần Nguyên Linh Thảo 26/10/2021
7 Lê Thị Huyền Anh 26/10/2021
8 Nguyễn Thành Nhân 26/10/2021
9 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 26/10/2021
10 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 26/10/2021