Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÀNH 18/01/2022 08/02/2022
3 NGUYỄN THỊ THI THI 18/01/2022
4 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/01/2022
5 NGUYỄN VĂN THIỆU 18/01/2022 08/02/2022
6 NGUYỄN THIÊN HÀO 18/01/2022 08/02/2022
7 THÂN TRỌNG THÙY TRANG 18/01/2022 20/01/2022
8 THÂN THỊ NGỌC MAI 18/01/2022 20/01/2022
9 NGUYỄN VĂN HÒA 18/01/2022 20/01/2022
10 TRẦN VÕ THỊ KIÊN TRINH 18/01/2022 19/01/2022