Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG 25/05/2022
3 TRẦN QUANG TÍN 25/05/2022
4 nguyễn thị thu hương 25/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI - XÂY DỰNG TÂN HIỆP HÒA 25/05/2022
6 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
7 TRẦN VĂN THI 25/05/2022
8 Công ty TNHH In Ấn May Mặc Thời Trang Thiên Lực 25/05/2022
9 CTY E CHANG ĐỊNH KỲ 25/05/2022
10 phạm anh Kiệt 25/05/2022