Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỨA THỊ HỒNG HIẾU 20/10/2021
2 NGUYỄN SỸ THÙY DƯƠNG 20/10/2021
3 Lê Minh Hiếu 20/10/2021
4 Kiều Kim Khánh 20/10/2021
5 NGUYỄN PHẠM NGỌC HUYỀN 20/10/2021
6 Lữ Minh Quang 20/10/2021
7 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
8 Đặng Hoàng Quan thái 20/10/2021
9 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 20/10/2021
10 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021