Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 nguyễn ngọc trình 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 03/12/2021
4 Lê Hoàng Mai Uyên 03/12/2021
5 Đặng Thị Anh Thư 03/12/2021
6 LÊ THỊ KIM ANH 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 03/12/2021
8 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
9 Nguyễn Đức Hùng 03/12/2021
10 PHAN THỊ VÂN TRÂM 03/12/2021