Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lữ Thị Hoài Bảo 02/12/2021
3 Phan Thị Phương Thảo 02/12/2021
4 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021
5 ĐẶNG THỊ LỤA 02/12/2021
6 Hoàng Minh Huệ 02/12/2021
7 Nguyễn Kiều Mỹ Oanh 02/12/2021
8 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021
9 NGUYỄN HỮU KẾ 02/12/2021
10 Phan Thị Kim Anh 02/12/2021