Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Thanh Tâm 03/12/2021
3 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
4 Lê Thị Hoàng Lan 03/12/2021
5 Trần Mỹ Đan 03/12/2021
6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - KIẾN TRÚC - CẢNH QUAN MINH ANH SÀI GÒN 03/12/2021
7 Công ty TNHH Mondovino 03/12/2021
8 ĐINH LÊ QUỐC HOÀNG 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Lam 03/12/2021
10 Nguyễn Hoàng Tiến 03/12/2021