Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Hồng My 03/12/2021
3 Nguyễn Kim Ngọc 03/12/2021
4 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THON LEADER 03/12/2021
6 Dương Ngân Phụng 03/12/2021
7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03/12/2021
8 Nguyễn Văn Tài 03/12/2021
9 Lê Thị Xuân Tuyến 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÀI LỘC 03/12/2021