Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Lệ Vân 09/08/2022
3 LÊ ĐÌNH SƠN 09/08/2022
4 Nguyễn Thị Thanh Thúy 09/08/2022
5 LÊ THỊ CHANH 09/08/2022
6 Trần Thị Mai TRang 09/08/2022
7 Tạ Thị Ngọc Thảo 09/08/2022
8 Tạ Thị Ngọc Thảo 09/08/2022
9 NGUYỄN THỊ CHIM 09/08/2022 24/08/2022
10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/08/2022