Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thị Hồng 03/12/2021
3 LÂM QUANG HIẾU 03/12/2021
4 Lê Lê Na 03/12/2021
5 công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THANH VY 03/12/2021
6 LÊ THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
7 Đỗ Thị Duy Tiền 03/12/2021
8 công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THANH VY 03/12/2021
9 Phạm Như Thành 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021