Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trại nuôi ĐVHD Cao Thanh Long 21/10/2019 24/10/2019
2 Ngô Quốc Hưng 21/10/2019 24/10/2019
3 Đặng Anh Tuấn 21/10/2019
4 NGUYỄN VĂN BÌNH 21/10/2019
5 PHẠM MINH TÂM 21/10/2019
6 NGUYỄN THỊ THANH TÙNG 21/10/2019
7 HUỲNH THỊ HỒNG MAI 21/10/2019
8 VÕ QUÍ PHI 21/10/2019
9 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 21/10/2019
10 NGUYỄN THỊ THANH TÙNG 21/10/2019