Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MỸ HOÀNG 16/08/2022
3 Lương Quốc Anh 16/08/2022
4 Lê Kim Huy 16/08/2022
5 ĐẶNG TRẦN NHÃ UYÊN 16/08/2022
6 NGUYỄN XUÂN TÙNG 16/08/2022
7 nguyễn thị hồng cẩm 16/08/2022
8 Võ Thị Y Phụng 16/08/2022
9 Nguyễn Văn Cường 16/08/2022
10 TRẦN TRỌNG NGHĨA 16/08/2022