Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THÙY DUNG 18/01/2022
3 LÊ VĂN SANG 18/01/2022
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 18/01/2022
5 Nguyễn Thị Mai Thảo 18/01/2022
6 ĐOÀN ĐÌNH ĐỨC 18/01/2022
7 LÊ MINH THUẬN 18/01/2022
8 Bùi Ngọc Danh 18/01/2022
9 Nguyễn Trọng Kỳ - Nguyễn Thị Thảo 18/01/2022 09/02/2022
10 HỒ VIỆT ANH 18/01/2022 19/01/2022