Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Quốc Bảo 24/05/2022
3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT KHANG THỊNH 24/05/2022
4 Nguyễn Thị Bích Chiêu 24/05/2022
5 NGUYỄN HÀN HẠ VỸ 24/05/2022
6 TRẦN VĂN HUY 24/05/2022
7 Cao Thị Hồng Lại 24/05/2022
8 Nguyễn Thị Huỳnh Như 24/05/2022
9 TRẦN DẠ THẢO 24/05/2022
10 Công ty TNHH TM DV Đại Hưng Vượng 24/05/2022