Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM NGUYỄN THU CÚC 03/12/2021
3 Hoàng Thúy Phượng 03/12/2021
4 NGÔ THỊ NGỌC THÚY 03/12/2021
5 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 03/12/2021
6 GIẢN THỊ HƯỜNG 03/12/2021
7 Hồ Hoàng Trường 03/12/2021
8 Tôn Thất Tài (Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Tin Học Và Thương Mại Việt C.A.D) 03/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 03/12/2021
10 Ngô Thúy Vân 03/12/2021