Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Duyên 18/05/2022
3 CÔNG TY TNHH TM DV QC 12THANG5 18/05/2022
4 bùi hữu dũng 18/05/2022
5 Nguyễn Ngọc Thy Thy 18/05/2022
6 Phan Thị Trúc Phương 18/05/2022
7 GIÁP VĂN TRÍ 18/05/2022
8 ĐẶNG THỊ ÁNH 18/05/2022
9 NGUYỄN TRUNG NGHIÊM 18/05/2022 01/06/2022
10 LÊ ANH HOÀNG 18/05/2022