Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Võ Thùy Trang 17/01/2022 21/01/2022
3 Lê Minh Huân 17/01/2022 21/01/2022
4 Nguyễn Thành Lộc 17/01/2022 21/01/2022
5 Trần Thị Anh Đào 17/01/2022 21/01/2022
6 Nguyễn Thị Bích Trang 17/01/2022
7 NGUYỄN BÁ THU 17/01/2022
8 Hồ Nhựt Thuỷ 17/01/2022 24/01/2022
9 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 17/01/2022
10 CTY TNHH THI CÔNG CƠ GIỚI THỊNH PHÁT 17/01/2022 24/01/2022