Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN KIM BÍCH THOẠI 18/10/2021
2 Dương Vĩnh Huy 18/10/2021
3 Nguyễn Thị Liên Phương 18/10/2021
4 Dương Vĩnh Huy 18/10/2021
5 NGUYỄN TOÀN HUYNH 18/10/2021
6 NGUYỄN HOÀNG BÍCH 18/10/2021
7 HUỲNH TRÍ THIỆN 18/10/2021
8 Đào Vũ Hải Bình 18/10/2021
9 Dương Vĩnh Huy 18/10/2021
10 Lý Thừa Viên 18/10/2021