Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dư Thị Ẩm 20/01/2022 11/02/2022
3 NGUYỄN ANH DŨNG 20/01/2022
4 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 20/01/2022
5 Đào Hữu Lộc 20/01/2022 27/01/2022
6 Đào Hữu Lộc 20/01/2022 27/01/2022
7 Lâm Quyết Chiến 20/01/2022
8 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUỒN LỰC MỚI (Đ/d: Hồ Xuân Hoàng Nguyên) 20/01/2022 24/02/2022
9 THAI THI KIM QUY 20/01/2022
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ÂN (Đ/d: Đinh Hoàng Phương) 20/01/2022 24/02/2022