Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bưu điện (Lê Kỳ Bảo) 27/10/2020 30/10/2020
2 Bưu điện (Lê Kỳ Bảo) 27/10/2020 30/10/2020
3 NGUYỄN ĐÌNH KỶ 27/10/2020 30/10/2020
4 NGUYỄN THỊ VỊ HÀI 27/10/2020 17/11/2020
5 VÕ THỊ TỐ LOAN 27/10/2020 30/10/2020
6 Nguyễn Vũ Sơn Khôi 27/10/2020 16/11/2020
7 Công ty TNHH quảng cáo và dịch vụ Đông Phương 27/10/2020 03/11/2020
8 Bưu điện (Trần Thiện Chí) 27/10/2020 30/10/2020
9 Nguyễn Hữu Hòa 27/10/2020
10 Bưu điện (Đỗ Thị Tâm) 27/10/2020 30/10/2020