Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huyền Trân 03/12/2021
3 LƯƠNG NHƯ NGỌC 03/12/2021
4 Trương Ngọc An Nhiên 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH ĐẠT 03/12/2021
6 NGUYỄN HỮU PHÁP 03/12/2021
7 LÊ THỊ THÙY LINH 03/12/2021
8 Trần Thị Thanh Phương 03/12/2021
9 Vũ Thị Huyền Trang 03/12/2021
10 vũ thị nguyệt quế 03/12/2021