Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐOÀN THỊ HOÀNG THẢO 16/06/2021
2 Hoàng Thị Phương Nga 16/06/2021
3 Nguyễn Ngọc Hân 16/06/2021
4 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 16/06/2021
5 VĂN MINH TUẤN 16/06/2021
6 UBND PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ (02 CT ĐỢT 22 CT VỐN PCTT KV3 16/06/2021 05/08/2021
7 DƯƠNG VĂN MINH 16/06/2021
8 Nguyễn Quang Sáng 16/06/2021
9 TRƯƠNG KIM QUAN 16/06/2021
10 Trần Thị Bích Thủy 16/06/2021 21/06/2021