Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐÌNH VƯƠNG 06/07/2022 20/07/2022
3 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 06/07/2022
4 HOÀNG VĂN ĐẠT 06/07/2022
5 Trần Đông Mai 06/07/2022
6 Trần Thị Trúc Linh 06/07/2022
7 Huỳnh Thị Mỹ 06/07/2022
8 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN TUẤN NGHI 06/07/2022
9 Lưu Bảo Thùy 06/07/2022
10 TRẦN THỊ KIM THANH 06/07/2022