Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MINH HƯƠNG 16/07/2019
2 NGUYỄN VĂN QUANG 16/07/2019
3 TRẦN NGỌC HẢI 16/07/2019
4 Quách Đông Vinh 16/07/2019
5 Lê Tuấn Vũ 16/07/2019
6 ĐỖ THỊ KIM MINH 16/07/2019
7 Ngô Minh Sang 16/07/2019
8 NGUYỄN NGỌC HIỆP 16/07/2019 07/08/2019
9 LIÊU THỊ THANH THẢO 16/07/2019
10 ĐÀO HOÀNG LINH 16/07/2019 07/08/2019