Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Lê Thị Ngọc Lan 16/05/2022
4 Lê Thị Xuân Tuyến 16/05/2022
5 Công ty TNHH TM DV TÂN VẠN ĐẠT 16/05/2022
6 TRẦN ÁI NHẠN 16/05/2022
7 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022
8 CAO THỊ THU HẰNG 16/05/2022
9 Hồ Thị Thanh Thuý 16/05/2022
10 Nguyễn Đình Giang 16/05/2022