Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
3 Nguyễn Thị Bình An 09/08/2022
4 CAO THỊ NHÀI 09/08/2022
5 Nguyễn Quốc Thống 09/08/2022
6 PHẠM THÚY HỒNG 09/08/2022
7 nguyễn bá phúc 09/08/2022
8 Kiều Lê Thanh Thảo 09/08/2022
9 NGUYỄN VĂN DUY 09/08/2022
10 Trần Thị Trang Nhung 09/08/2022