Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 dương thị kim tuyết 06/05/2021
2 Nguyễn Trương Thụy Trúc Phương 06/05/2021
3 Đăng Thị Thanh Vân 06/05/2021
4 Đặng Thị Lệ Vinh 06/05/2021
5 TRẦN VĂN THI 06/05/2021
6 NGUYỄN NGỌC HÀ 06/05/2021
7 LƯU QUANG VINH 06/05/2021
8 LÊ QUỲNH 06/05/2021
9 LÊ THỊ MƯU HUỲNH 06/05/2021
10 HUỲNH TRUNG TRỰC 06/05/2021