Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tôn Nữ Bảo Ngọc 27/06/2022
3 Phan Thị Kim Ngân 27/06/2022
4 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 27/06/2022
5 NGÔ THANH TRÚC 27/06/2022
6 Võ Thị Tòng 27/06/2022
7 TRẦN THỊ KIM HẠNH 27/06/2022
8 HOÀNG TRỌNG THÀNH 27/06/2022
9 Nguyễn Hiếu 27/06/2022 29/06/2022
10 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 27/06/2022