Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Văn Đạt 06/03/2021
2 Đặng Văn Đạt 06/03/2021
3 Nguyễn Hồng Đức 06/03/2021
4 Đan Thị Quyên 06/03/2021
5 Phan van An 06/03/2021
6 Nguyễn thị Nga 06/03/2021
7 PHAN THỊ KIM LIÊN 06/03/2021 22/03/2021
8 Phạm Văn Vịnh 06/03/2021 23/03/2021
9 Võ Văn Dũng - Nguyễn Thị Thu Hạnh 06/03/2021 23/03/2021
10 PHẠM THỊ ĐÀO-NGUYỄN VIẾT TIẾN+MAI DUY ANH- VÕ THỊ THÚY HẰNG 06/03/2021 29/03/2021