Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ NGÂN 04/10/2022
3 TRỊNH LÊ HOÀNG ANH 04/10/2022
4 Trần Thị Quỳnh Chi 04/10/2022
5 Trần Thị Quỳnh Chi 04/10/2022
6 Trần Thị Quỳnh Chi 04/10/2022
7 Lê Hoàng Long 04/10/2022
8 NGUYỄN HỒNG SƠN 04/10/2022
9 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 04/10/2022
10 NGÔ THỊ PHƯƠNG UYÊN 04/10/2022