Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TIẾN ĐẠT 27/10/2021
3 ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG 27/10/2021
4 TRẦN TIẾN ĐẠT 27/10/2021
5 Nguyễn thị cẩm nhung 27/10/2021
6 TRẦN TIẾN ĐẠT 27/10/2021
7 Nguyễn Quốc Anh 27/10/2021
8 Trần Văn Nhiều 27/10/2021
9 TRẦN QUẾ THANH 27/10/2021
10 CAO QUANG NGOAN 27/10/2021